آخرین خبرهای زورگیرها

زورگیرها یک طرف، شهرداری یک طرف! /طنز

  بدون شرح و بدون اشاره به مدیریت شهری در پایتخت!   شهر ما را نیست سامان الغیاث الغیاث از شهر تهران الغیاث غرب تا شرق و شمالش تا جنوب “سنگلج” تا آن” شمیران” الغیاث هفت خوان زندگی در پایتخت کرده روبَه،جمله شیران، الغیاث خوان هشتم خوان صعب مترو است مترو و مترو سواران ،الغیاث معضل مسکن شده سوهان روح ای خدا از درد اسکان، الغیاث برجها و خانه ها جمله فِزِرت واقعاَ از بخش عمران الغیاث آنچه همواره به هر جا حاضر است “گشت ارشاد” است و از آن ...
tex

مطالب پربازدید این هفته