آخرین خبرهای بدن چگونه به دفاع از خود برمی‌خیزد؟

بدن چگونه به دفاع از خود برمی‌خیزد؟

بدن انسان ساختاری پیچیده است که درک کامل آن می تواند دشوار باشد. بدن از چرخه‌ و سیستم‌های بیولوژیکی مختلفی تشکیل شده و مکانیزم دفاع از خود یک نمونه از این سیستم‌ها محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از عصر ایران، مکانیزم دفاع از خود شامل راهبردهای فیزیولوژیکی و روانی می‌شود که توسط ذهن ناخودآگاه به عنوان یک مهارت بقای طبیعی به کار گرفته می‌شود. این مکانیزم‌ها از ما در برابر آسیب‌های جسمانی محافظت کرده و به تجربه یک زندگی سالم کمک می‌کنند. در ادامه با برخی اقدام‌های ...
tex

مطالب پربازدید این هفته