آخرین خبرهای سربازی

راهنمای جامع انواع معافیت کفالت از خدمت سربازی

تنها مراقب و نگهدارنده پدر ۷۰ سال تمام یا کمتر از ۷۰ طبق بند یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱  سن ۷۰ سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن ۷۰سال تمام (وارد سن ۷۱ سالگی شده) رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی شده و با در نظر گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود. مثال:پدری که متولد ۰۱/۰۴/۱۳۲۳ میباشد در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ به سن مشمولیت تمام خواهد رسید. پدر بیمار ...

معافیت تحصیلی دانشجویان برای خدمت سربازی چگونه است؟

ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. ماده ۳۳: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به ...

معافیت تحصیلی طلاب علوم دینی برای خدمت سربازی چگونه است ؟

ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. ماده۳۲: طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ...

معافیت تحصیلی خارج از کشور برای خدمت سربازی چگونه است ؟

ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. ماده ۳۳: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به ...

معافیت تحصیلی دانش آموزان چگونه است ؟

ماده ۳۱ : دانش آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. ماده ۳۳ : صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی ...

معافیت موارد خاص ( معافیت رهبری ) یا بخشودگی سنی چگونه است ؟

اين معافيت با توجه به مدرك تحصيلي و سن مشمول به ۵ گروه تقسيم مي گردد: زير ديپلم ، ديپلم ، فوق ديپلم ( متولدين تا پايان ۱۳۵۴ ( ليسانس ( متولدين تا پايان ۱۳۵۴ ( فوق ليسانس ( متولدين تا پايان ۱۳۵۲ ( دكتري غيرپزشكي ( متولدين تا پايان ۱۳۵۰ ( دكتري پزشكي و دامپزشكي ( متولدين تا پايان ۱۳۴۴ ( تذكر: مشموليني كه بيش از ۵۰ سال از سن آنان سپري شده نيازي به درخواست معافيت ندارند وشناسنامه عكسدار آنان مشروط براينكه تغييرات سني نداشته  باشد به منزله روشن بودن ...

کلیات قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده۱: دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزء در موارد مصرحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد. تبصره۱: با توجه به اصل ۱۵۱ قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است در اسرع وقت ...

معافیت مددجویان یا ماده ۴۴ مکرر قانون وظیفه عمومی

معافیت یک فرزند مادر فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی:  برخلاف روال گذشته که مادر تحت پوشش كميته يا بهزيستي كه می بایست تنها دو فرزند پسر داشته باشد، اما ديگر تعداد پسران موردي ندارد و مادر اگر حتي بيشتر از دو تا پسر داشته باشد  در صورتی که قبلا برادران دیگر از معافیت کفالت مادر استفاده نکرده باشند ،مشمول ميتواند براي معافيت اقدام نمايد. چنانچه فرزندان واجد شرایط مادر بیش از یک فرزند باشند انتخاب مشمولی که باید معاف شود با مادر خواهد بود. شرط اصلی در ...

امریه سربازی از دید قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده ۶۶: نيروهاي مسلح موظفند در اجراء اصل يك صد و چهل و هفتم (۱۴۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور امدادي، توليدي، جهاد كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني مشروط بر اين كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد. تبصره: دولت مي‌تواند از خدمات كاركنان وظيفه به دو صورت زير استفاده نمايد: الف- به عنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت ب- به عنوان استخدام تعهد خدمتي   ...

مجازات های غیبت از خدمت سربازی از نگاه قانون

ماده ۵۸ : مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته مي‌شوند، پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود: ۱- مشمولاني كه ...
tex
Page 1 of 41234

آخرین خبرهای این سرویس