آخرین خبرهای صوت

متن تسلیت شهادت امام رضا (ع)

عجیب نیست که در سینه غصّه مهمان است شب فراق شده؛ حرف حرف هجران است به چشم‌هم‌زدنی این دو ماه هم رفت و بهار گریه هم امشب رو به پایان است به این فراق بگرییم و یا به دوری ِتو بگو چه كار كنم درد و غم فراوان است شهادت امام هشتم تسلیت باد . . . شعر شهادت امام رضا (ع) . . . افتاده ای بر روی خاك و پر نداری جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری آنقدر غربت می چكد از جسمت آقا ناخواسته می گویمت ...

اشعار رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

شعر در مورد رحلت پیامبر (ص)   حرف از وصیت های آخر میزنی بابا از پیش زهرایت کجا پر میزنی بابا   این لحظه ها یاد گذشته کرده ای انگار حرف از وصیت های مادر میزنی بابا   دل شوره داری ، از نگاهت خوب می فهمم داری گریزی به غمِ در میزنی بابا   زهرای تو پشت و پناه حیدر تنهاست هرچند حرف از زخم بستر میزنی بابا   یک روز می بینی مرا بین در و دیوار یک روز می آیی به من سر میزنی بابا   گفتی ...

اشعار شهادت امام حسن مجتبی (ع)

اینکه از زهر جفا جای به بستر دارد طشتی از خون دل خویش برابر دارد   چشمهایش به در و منتظر آمدنیست زیر لب زمزمه مادر مادر دارد   جگرش سوخته از یک غم و یک غربت نیست داغ ارثی ست که در سینه مکرر دارد   زهر تنها کس و کار دل او گشت اگر یادگاریست که از کینه همسر درد   پیش چشمش که توانسته بروی منبر…. ….رود و دست به سبّ پدرش بردارد؟   لحظه های سفرش در بغلش می گیرد چادری را که بوی یاس معطر ...
tex