آخرین خبرهای قرآن کریم

مصادیقی از کم فروشی ویل للمطففین: وای بر کم فروشان… ویل لکل همزه لمزه: وای بر عیبجویان طعنه زننده… تهدید اهل تطفیف و كم فروشان در كیل و وزن و نیز تهدید عیبجویان و غیبت کنندگانی که حریص بر جمع مال و زندگی زمینی هستند. مذمت مطففین از آن روست که آنچه را بر خود روا می دارند برای دیگران ناروا انگاشته و آنچه را که برای خود ناروا می دارند، در حق دیگران روا می انگارند و چنان با دیگران تعامل می کنند که برای خود نمی پسندند. اینان ...

دلیل نامگذاری سوره هاي اسراء، كهف، مريم، طه و انبياء به عتاق چیست ؟

«عتاق» به معني «قديم» مي باشد. و براي دستيابي به اين موضوع و يافتن علت يا علل نام گذاري اين سوره ها به عتاق بهتر است ابتدا شمّه اي كوتاه بر محتوا و مضمون هر يك از اين سُوَر نظري بيفكنيم. ۱ـ سوره اسراء آغاز اين سوره با تسبيح و تقدير خدا و سير حركت پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ از مسجدالحرام به مسجدالاقصي مي باشد كه مسأله ي معراج پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از مهم ترين ويژگي  اين سوره به شمار ...
tex

iranpage

backlinkmy.com has expired

Because of this, the existing content of your website is not showing. If you are the registrant of this domain name and want to continue the use of your website, please contact iranpage with an email to iranpage@support.hostcontrol.com to renew the domain name.

iranpage