آخرین خبرهای قرآن کریم

مصادیقی از کم فروشی ویل للمطففین: وای بر کم فروشان… ویل لکل همزه لمزه: وای بر عیبجویان طعنه زننده… تهدید اهل تطفیف و كم فروشان در كیل و وزن و نیز تهدید عیبجویان و غیبت کنندگانی که حریص بر جمع مال و زندگی زمینی هستند. مذمت مطففین از آن روست که آنچه را بر خود روا می دارند برای دیگران ناروا انگاشته و آنچه را که برای خود ناروا می دارند، در حق دیگران روا می انگارند و چنان با دیگران تعامل می کنند که برای خود نمی پسندند. اینان ...

دلیل نامگذاری سوره هاي اسراء، كهف، مريم، طه و انبياء به عتاق چیست ؟

«عتاق» به معني «قديم» مي باشد. و براي دستيابي به اين موضوع و يافتن علت يا علل نام گذاري اين سوره ها به عتاق بهتر است ابتدا شمّه اي كوتاه بر محتوا و مضمون هر يك از اين سُوَر نظري بيفكنيم. ۱ـ سوره اسراء آغاز اين سوره با تسبيح و تقدير خدا و سير حركت پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ از مسجدالحرام به مسجدالاقصي مي باشد كه مسأله ي معراج پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از مهم ترين ويژگي  اين سوره به شمار ...
tex